Dirigent: Petra Bjørkhaug

Dirigent Petra Bjørkhaug

Petra Bjørkhaug har vært dirigent for Byåsen sangkor siden 2010. Hun er levende engasjert i sin musikalske ledelse for koret. Hun inspirerer oss til å utfordre oss selv, og hjelper oss til å nå nye høyder, både vokalmessig og sjangermessig.

Petra Bjørkhaug er utdannet musikkpedagog og kantor ved Trøndelag Musikkonservatorium i perioden 1983-1993. I 2017 fullførte hun mastergrad i orgelimprovisasjon ved Norges Musikkhøgskole. Hun er ansatt som domkantor i Nidarosdomen, med hovedvekt på orgelspill, og har undervist i orgelimprovisasjon, liturgisk spill og metodikk ved NTNU, Musikkonservatoriet i Trondheim. Hun komponerer musikk, blant annet for kor og orgel. Nidaros domkor har spilt inn 9 av hennes komposisjoner for kor, som utgis på 2L. I tillegg kommer en innspilling av hennes komposisjoner over Draumkvedet. Begge utgivelsene kommer høsten 2023. Petra har også medvirket på orgel/piano i mange konserter, og siden 1983 vært dirigent for ulike kor.