Andre verv

Valgkomité

To medlemmer velges av årsmøtet, etter innstilling fra styret. Medlemmenes velges for ett år.

Valgkomitéen skal

 • i samråd med styret vurdere aktuelle kandidater for de ulike verv som står på valg
 • kontakte aktuelle kandidater om å gå inn i ledige verv.
 • foreslå overfor årsmøtet kandidater for de ulike verv som står på valg

Revisor

To revisorer velges for ett år, og velges blandt korets medlemmer. Revisorene skal

 • revidere årsregnskap
 • skrive rapport til årsmøtet om korets drift i regnskapsåret, med tanke på vedtatt budsjett.

Webansvarlig

Webansvarlig velges for ett år.Webansvarlig skal

 • vedlikeholde korets hjemmeside
 • bistå styret med tildeling av tilgangsstyring
 • bistå med redigering av innhold på hjemmesiden
 • opplæring av styremedlemmer for utlegging av informasjon på hjemmesiden
 • Vedlikeholde epostserver

Lydansvarlig

Lydansvarlig velges for ett år. Lydansvarlig skal

 • ta med korets lydopptaksutstyr og sørge for gode opptak av korets konserter.
 • sørge for at opptak gjøres tilgjengelig på korets medlemssider, via webansvarlig.

Noteforvalter

Noteforvalter velges for ett år. Noteforvalter skal

 • kopiere opp noter til medlemmer som trenger det til øvinger
 • sørge for at vi har ekstra notesett med på konserter

Se også:

Stemmekontakter

Arrangementskomite