Arrangementskomité

Medlemmene velges for to år slik at det alltid sikres kontinuitet i komitéen. Komitéen består fra 2018 av fem medlemmer pluss styrets representant. Komitéen velger leder selv, leder har ansvar for nøkler og innkjøp

 • Komitéen skal bidra til å skape en hyggelig og positiv atmosfære i koret gjennom planlegging og gjennomføring av praktiske tiltak/forhold i forbindelse med korøvinger og andre arrangementer i korets regi.
 • Ha minimum 2 møter i året (ett for hvert halvår).
 • Klargjøre øvingslokalet før øvelse, og rydde etter hver øvelse.
 • Planlegge å gjennomføre det praktiske i forbindelse med månedlig kaffespleis;
  • kaffekoking, dekking av bord, servering, loddsalg, innkjøp av varer og materiell etc.
  • Ved behov be om hjelp og bistand fra korets øvrige medlemmer til sjauing, servering etc.
  • Utarbeide liste over hvem som skal bake kake til kaffespleisen
 • Ha som mål å arrangere 2 sosiale arrangementer for korets medlemmer i løpet av kor-året, eks. vårfest, julebord eller lignende. Sikre at sosiale arrangement ikke går med underskudd, egenbetaling skal primært dekke alle utgifter til sosiale arrangemet. Ved spesielle arrangement /jubileum eller andre spesielle arrangement kan styret bevilge midler etter innspill fra arrangemenstkomitéen.
 • Arrangementskomitéen har ikke ansvaret for turer.

Arrangementskomitéen nåes på ak@byasensangkor.no