Kjøreplan høst2017

Se korkalender, den blir oppdatert løpende, foreløpig er dette klart. Kjøreplan vil bli faset ut når korkalenderen fungerer godt

HØST 2017:

22.08   tirsdag            Oppstart etter ferien   19.45 – 22.00

25.08   fredag            Seminar i kulturbygget18.00 – 22.00

26.08  lørdag             Seminar i kulturbygget  10.00 – 15.00