Hjemmeøving

Kalender

Medlemmene

God sommer!

Kjære alle sammen, Styret og Petra har kommet frem til at årets sommeravslutning dessverre ikke kan la seg gjennomføre med nåværende smittevernregler. Vi må derfor si at Byåsen sangkor nå har tatt seg en velfortjent sommerferie.

Beskyttet: Oppsummering fra medlemsmøte 25.04.2017

Vedlagt følger oppsummering av idédugnad på medlemsmøtet 25 april. Takk for alle innspill. Musikkutvalget og styret vil jobbe videre med dette. Målet er at vi har en ny 3-4 årsplan basert på innspillene i løpet av høsten. Oppsummering medlemsmøte 25.04.2017 rev 1  

Beskyttet: Julestemning i februar

Jula varer helt til påske! Derfor kan dere nå høre opptak fra julekonserten i Byåsen kirke. Håkon tok opptak og har i ettertid redigert dem slik at vi kan høre en og en. I første omgang har vi dem her på medlemssidene bak passord. Petra vil...

Facebookgruppe