Hjemmeøving

Kalender

Medlemmene

Facebook-øvelse i kveld

Hei alle sammen, se epost fra Petra i går kveld om gjennomføring av kveldens øvelse ved bruk av korets lukkede Facebookgruppe. I denne anledningen vil jeg orientere om at det første styret og Petra vurdere da vi måtte avlyse den første...

Hjemmeøvinger i karantenetiden

Som Petra orienterte oss alle før helgen har hun i samarbeid med oss i styret lagt en plan for hvordan vi best mulig kan holde vedlike og jobbe med nytt stoff hver for oss hjemme. Vi drøftet ulike muligheter, blant de var...

Beskyttet: Oppsummering fra medlemsmøte 25.04.2017

Vedlagt følger oppsummering av idédugnad på medlemsmøtet 25 april. Takk for alle innspill. Musikkutvalget og styret vil jobbe videre med dette. Målet er at vi har en ny 3-4 årsplan basert på innspillene i løpet av høsten. Oppsummering medlemsmøte 25.04.2017 rev 1  

Beskyttet: Julestemning i februar

Jula varer helt til påske! Derfor kan dere nå høre opptak fra julekonserten i Byåsen kirke. Håkon tok opptak og har i ettertid redigert dem slik at vi kan høre en og en. I første omgang har vi dem her på medlemssidene bak passord. Petra vil...

Facebookgruppe